Tata Steel wil zijn staalproductie duurzamer maken. Het doel van het bedrijf is om in 2045 staal CO2– neutraal te produceren. Hiervoor heeft Tata Steel het project HeraCless-Groen Staal opgezet.

Voor  de bouw van de nieuwe fabriek gaat Tata Steel vergunningen aanvragen. Wij gaan de meeste van die aanvragen beoordelen. Maar eerst beoordelen wij hoe Tata Steel om zal gaan met de effecten van de nieuwe fabriek op milieu en leefomgeving. Wij willen jouw mening daarbij zoveel mogelijk meenemen. Daarom organiseren wij op belangrijke momenten inspraakbijeenkomsten.

Update Groen Staal

In mei 2023 is Tata Steel gestart met een participatietraject voor de vergunningsaanvraag van de eerste fase in de transitie van hun bedrijf, Heracles fase 1/Groen Staal. Voor de zomer van 2023 heeft het bedrijf aangegeven dit traject stil te leggen en na de zomer van 2023 met een aangepast plan te komen. Op dit moment is nog niet bekend welke gevolgen deze aanpassingen hebben op de inhoud en planning van de transitie van het bedrijf.

Wat betekent de nieuwe fabriek voor de omgeving?

Er zijn veel veranderingen in het productieproces nodig. Voor de productie van staal wil Tata Steel stoppen met het gebruik van kolen en overstappen op waterstof.

Dit roept vragen op bij bewoners en bedrijven in de omgeving. Wat betekent de nieuwe techniek voor de uitstoot, de veiligheid en het geluid in de omgeving? Hoe laat het staalbedrijf de overgang van de oude naar de nieuwe fabriek zo goed mogelijk verlopen? Het antwoord op deze vragen staan straks in een Milieueffectrapportage (MER).

Welke stappen?

In het proces van plan tot vergunning zijn er 3 stappen:

  • Stap 1: MER-procedure
    • Stap 1a: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
    • Stap 1b: Milieueffectrapportage (MER)
  • Stap 2: Uitgebreide vergunningsprocedure

De MER-procedure bestaat uit twee onderdelen; de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Milieueffectrapportage (MER). In een Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat welke milieueffecten Tata Steel in de Milieueffectrapportage moet onderzoeken. Daarna levert Tata Steel de Milieueffectrapportage op. Een speciale commissie van experts beoordeelt mee op zowel de notitie als deze rapportage en geeft ons advies. Als Tata Steel daarna de vergunningen aanvraagt, kijken wij goed naar het advies van deze commissie.

Tata Steel mag pas met de bouw van de nieuwe fabriek beginnen nadat wij de Milieueffectrapportage hebben goedgekeurd en als de vergunning definitief is.

Stap 1a: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het beginpunt van de MER-procedure. Het gaat dus nog niet over de milieueffecten zelf, maar over welke effecten onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Welke onderwerpen, varianten en welke locaties worden onderzocht? Dit is een belangrijke stap.

Tata Steel stelt de NRD op en wij beoordelen de notitie. We werken hiervoor samen met andere overheden, zoals Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Veiligheidsregio. We verwerken ook het advies van een onafhankelijke commissie van experts. Dat is de Commissie m.e.r.

Jouw mening

Bij de beoordeling van de NRD vragen wij ook jou als omwonende om je mening. Je kunt je ‘zienswijze’ indienen. Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de overheid. Deze verwerken wij zoveel mogelijk in onze beoordeling van de NRD. Ook geven wij jouw zienswijze mee aan de Commissie m.e.r.

Na onze beoordeling van de NRD gaat Tata Steel op basis daarvan aan de slag met de Milieueffectrapportage zelf.  

Stap 1b: Milieueffectrapportage (MER)

Een Milieueffectrapportage onderzoekt de milieugevolgen van de plannen en maakt onderdeel uit van de vergunningsaanvraag van Tata Steel. Tata Steel is verplicht een MER op te stellen. De Commissie m.e.r. adviseert ons ook over de ingediende MER.

Stap 2: Uitgebreide vergunningsprocedure

Daarna volgt de vergunningsaanvraag. Tata dient de vergunningsaanvraag en MER tegelijk in. De eindbeoordeling van de Milieueffectrapportage en de ontwerpvergunning verwachten wij pas halverwege 2024. Op dat moment kun je opnieuw je mening geven.

Inspraakavonden

Voor stap 1a, de NRD, gaan we twee inspraakbijeenkomsten houden, waarbij Tata Steel niet aanwezig is. Daar horen wij graag van jou welke effecten op milieu en omgeving voor jou belangrijk zijn binnen het project HeraCless-Groen Staal. Waar wil jij dat wij op letten in onze beoordeling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Hou deze website en onze socialmediakanalen in de gaten voor de data en locaties.

Planning

Tata Steel wil in 2030 de nieuwe fabriek in gebruik nemen. We hebben in juni 2023 Tata Steel een brief gestuurd over de planning. Op de website van de provincie Noord-Holland vind je meer informatie over het project Groen Staal, waaronder de planning en hoe je mee kunt denken.Stem