Inspecteur Luuk Dekker

Datum: 29-11-2022

Als inspecteur houdt Luuk Dekker toezicht op mogelijke milieuoverlast door Tata Steel: “De Omgevingsdienst ontvangt veel handhavingsverzoeken en een deel daarvan handel ik af.” Dekker is onder meer betrokken bij de vele filmpjes die Frisse Wind van mogelijke incidenten maakt. “Daar gaat veel tijd in zitten, maar ik begrijp heel goed dat omwonenden hun zorgen op deze manier uiten.”

Hoewel al jaren werkzaam voor de Omgevingsdienst houdt Luuk zich pas sinds september bezig met Tata Steel. “Ik heb gereageerd op een vacature om de overgang naar de productie van groen staal te begeleiden. Dit houdt in dat kolen worden vervangen door waterstof, wat de staalproductie volgens Tata Steel veel en veel schoner maakt. Alleen is het nu nog vrij onduidelijk wat daar allemaal bij komt kijken. Voorlopig houd ik me daarom voornamelijk bezig met de huidige overlastproblematiek.” Daarnaast is Luuk ook inspecteur bij een ander bedrijf. “Daar heb ik ook te maken met omwonenden die veel overlast ervaren. Ik vind het fijn om te merken dat je echt iets voor hen kunt betekenen. En bij Tata Steel speelt natuurlijk hetzelfde, ook daar ondervinden omwonenden hinder, alleen veel omvangrijker.”

Filmpjes

Een deel van de bezorgde omwonenden van het staalconcern heeft zich verenigd in de actiegroep Frisse Wind. Bijzonder is dat de groep recent is overgegaan tot het indienen van klachten aan de hand van video-opnames. “Alleen al vanaf april tot augustus zijn bij ons 480 filmpjes ingeleverd, gemaakt met twee camera’s die Frisse Wind op het bedrijf gericht heeft staan. De filmpjes gaan vergezeld met een verzoek om handhaving. Deze verzoeken beoordelen we en we besluiten of er inderdaad sprake is van een overtreding waarop gehandhaafd moet worden.”  

Luuk is blij met de opnames. “Ik noem het wel een videotheek. Als net begonnen inspecteur moet ik leren kijken naar het bedrijf en de filmpjes helpen me hierbij. Soms zie je dingen waarvan je denkt ‘ja, als omwonende zou ik me ook zorgen maken. Zwarte rook bijvoorbeeld of flinke gasontsnappingen bij cokesovens. Daar zitten allerlei ongezonde stoffen in.”

Noodkreet

Begin november heeft hij voor het eerst een gesprek gehad met drie leden van Frisse Wind. “Ik heb aangegeven dat we inderdaad formeel op de filmpjes zullen reageren, maar ook dat dit een hoop tijd kost. Je loopt het risico dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom heb ik hen gevraagd om een top vijf op te stellen van zaken waar men zich het meeste zorgen over maakt.”

Persoonlijk ziet Luuk het maken van al die videobeelden als een noodkreet vanuit de omgeving. “Men maakt zich heel veel zorgen.” Wel vraagt hij zich af of dit nu de beste manier is om tot verandering te komen. “Wellicht is het effectiever om uit deze juridische aanpak te stappen en in gesprek met elkaar uit te diepen waar de zorgen met name naar uitgaan. Vervolgens kunnen we daar in ons inspectiewerk extra aandacht aan besteden.”

Stapje voor stapje

Het werken binnen de Omgevingsdienst bevalt hem goed. “Ik vind het een prettige werkomgeving. Je hebt hier vrij veel vrijheid om te besluiten wat je doet en hoe je het aanpakt. Mijn collega’s zijn allemaal enthousiaste en gemotiveerde mensen. Daar komt bij dat ik het fijn vind dat we daadwerkelijk iets voor het milieu en de omwonenden kunnen betekenen.”

Luuk verwacht dat de kwaliteit van de leefomgeving de komende jaren stapje voor stapje zal verbeteren. “Tata Steel heeft meer oog gekregen voor de noodzaak om de overlast te verminderen, neem alleen al het besluit om groen staal te gaan produceren.” Toch zal het bedrijf ook over tien, twintig jaar nog altijd impact op het milieu hebben. “Natuurlijk is de overstap op waterstof een belangrijke verbetering, met name op het punt van CO2-reductie. Voor ons gaat er denk ik niet veel veranderen, we zullen dan nog steeds bezig zijn met onze toezichts- en handhavingstaken.”

Inspecteur Luuk Dekker: “Tata Steel zal altijd impact op het milieu hebben”

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem