Datum: 19-09-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) legt Tata Steel een derde last onder dwangsom (LOD) op voor het ontstaan van rauwe kooks in de Kooksfabrieken. Al twee keer eerder heeft de OD NZKG de staalfabrikant gelast de uitstoot van rauwe kooks te staken. Omdat daar onvoldoende gevolg aan is gegeven, verhoogt de OD NZKG het bedrag per overtreding nu fors naar €100.000,- per overtreding met een maximum van €1.500.000,-. 

Tata Steel moet per direct maatregelen nemen om overlast door rauwe kooks te voorkomen. Daarnaast intensiveert de OD NZKG ook het toezicht en de controle op rauwe kooks. Bovendien onderzoekt de Omgevingsdienst onder andere de mogelijkheid tot het intrekken van de vergunning van de Kooksgasfabrieken, voor het geval de onderneming ook deze last niet naleeft.

Rauwe kooks niet toegestaan 
Europese regelgeving schrijft voor dat rauwe kooks moet worden vermeden. Bij emissies met rauwe kooks komen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. Het ontstaan van rauwe kooks is dan ook niet toegestaan in de door OD NZKG afgegeven vergunning en moeten worden vermeden conform de Europese regelgeving die geldt voor de ijzer en staalproductie. 

In de kooksfabrieken wordt onder hoge temperatuur gas uit steenkool verwijderd. Het product dat over blijft is kooks. Kooks is brandstof voor de hoogovens waarin ijzererts verwerkt wordt tot ruwijzer. Als deze steenkool onvoldoende verhit is geweest, komen er gassen vrij die voor ongezonde uitstoot en milieuschade zorgen. Dat noemen we ‘rauwe kooks’.  

Binnenkort wordt de definitieve LOD gepubliceerd op de pagina ‘handhavingsbesluiten’.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem