Toezicht bij Tata Steel

We houden uitgebreid toezicht op Tata Steel. Dat doen we door middel van milieucontroles en inspecties van de installaties op het terrein. We meten en monitoren de uitstoot. En we…

Lees verder

Toezicht op Tata Steel

Projectleider Groen Staal bij de OD NZKG: ‘Het is mooi om aan een project met zo’n grote impact je steentje bij te dragen’ Datum: 14-06-2024 Lees meer over Projectleider Groen…

Lees verder

Welke regels gelden voor Tata Steel?

Tata Steel moet zich voor zijn fabrieken houden aan allerlei regels en vergunningen. Hierin staat beschreven wat is toegestaan en wat niet. Deze regels scherpen we steeds verder aan. Aanscherping…

Lees verder

Overlast voor de omgeving

Tata Steel produceert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton staal. Deze productie zorgt voor ernstige overlast in de omgeving van het bedrijf: stank-, geluid- en stofoverlast wordt dagelijks gemeld. Om…

Lees verder

Wanneer handhaven we?

Tata Steel moet zich houden aan de regels uit de vergunningen. Als blijkt dat zaken niet op orde zijn, houden we extra toezicht. Constateren we een overtreding, dan handhaven we….

Lees verder

Dashboard

Dit dashboard toont de cijfers van geregistreerde overlastmeldingen en ongewone voorvallen bij de OD NZKG van Tata Steel. Overlastmeldingen Bij “Van” en “Tot” kunt u een begin- en einddatum selecteren…

Lees verder

Gezondheid

In de regio IJmond vinden veel milieubelastende activiteiten plaats, zoals zware industrie, verkeer en scheepvaart. Vooral de industrie levert een grote bijdrage aan de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit kan…

Lees verder

Verhalen

Om een beeld te kunnen geven van wat de mensen in de wijken en bij de Omgevingsdienst allemaal doen rondom Tata Steel, hebben we een aantal verhalen van hen opgeschreven….

Lees verder


Stem