We houden uitgebreid toezicht op Tata Steel. Dat doen we door middel van milieucontroles en inspecties van de installaties op het terrein. We meten en monitoren de uitstoot. En we doen extra controles samen met de Veiligheidsregio, Inspectie SZW en het waterschap.

Zo houden we goed in de gaten of Tata Steel zich aan de regels van de vergunning houdt. Daarbij gebruiken we nieuwe technologieën, die ons helpen de situatie rond Tata Steel sneller in kaart te brengen.

Milieucontroles

We voeren regelmatig uitgebreide milieucontroles en inspecties uit. Onze inspecteurs gaan langs bij Tata Steel of analyseren meetgegevens.

Veiligheidsinspecties

Jaarlijks doen we veiligheidsinspecties, samen met de Veiligheidsregio (Brandweer), Inspectie SZW en het waterschap. Bij controles kijken we bijvoorbeeld of het bedrijf zich aan de regels van de externe veiligheid houdt.

Monitoren uitstoot

Het meten van uitstoot (emissie) van stoffen en gassen gebeurt voor een belangrijk deel door Tata Steel zelf. Zij zijn wettelijk verplicht om dit te doen. Zij gebruiken daarvoor een meetmethode die moet voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. We doen ook zelf metingen bij Tata Steel.

Meetplan

Jaarlijks moet Tata Steel een meetplan opstellen, dat door ons wordt beoordeeld. We controleren de uitkomst van deze metingen.

Elektronisch milieujaarverslag

Tata Steel moet jaarlijks een rapportage opstellen via de Emissieregistratie van het Elektronisch milieujaarverslag van de Europese Unie. Het gaat om jaaremissies naar lucht, water en bodem. Wij beoordelen deze rapportage.

Luchtmeetnet

Het Luchtmeetnet is voor ons een belangrijk instrument om te controleren of er in een gebied te veel uitstoot van een bepaalde stof is. We meten hierbij de som van alle uitstoot, dus niet alleen die van Tata Steel. Maar het is een goede graadmeter om te bepalen of extra onderzoek nodig is.

Lees meer over monitoren van uitstoot Tata Steel.

Extra toezicht

Tata Steel heeft een aantal installaties die we extra goed in de gaten houden. Dit zijn onder meer kooksgasfabriek 1 en kooksgasfabriek 2. Hier wordt uit kolen kooks gemaakt, die nodig zijn voor het maken van ruwijzer. Omdat de hoeveelheid overlastmeldingen en ongewone voorvallen van deze installaties groot is, houden onze inspecteurs extra toezicht.
Stem