Tata Steel moet zich houden aan de regels uit de vergunningen. Als blijkt dat zaken niet op orde zijn, houden we extra toezicht. Constateren we een overtreding, dan handhaven we.

Handhaving bij Tata Steel

Als wij een overtreding vaststellen, kan een handhavingsbesluit worden genomen. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Last onder dwangsom (een bedrijf moet maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Als de overtreding blijft voortduren moet er een dwangsom betaald worden).
  • Last onder bestuursdwang (een bedrijf moet maatregelen nemen om de overtreding te beëindigen. Als dit niet gebeurt, maakt de overheid zelf een einde aan de overtreding en verhaalt de kosten op het bedrijf).
  • Bestuurlijke boete (verplichting tot het betalen van een geldsom na het constateren van een overtreding).

Handhavingsbesluiten bekijken

Op ons loket vind je alle handhavingsbesluiten van Tata Steel. Vul in het zoekveld ‘Tata’ in en je krijgt direct alle besluiten te zien.


Welke maatregelen hebben we genomen bij Tata Steel

Extra controle en inspectie

Bij de fabrieken van Tata Steel die de meeste hinder voor de omgeving veroorzaken en de grootste milieu-impact hebben, houden we extra toezicht. Dit gebeurt door extra controles en wekelijkse inspecties. Het gaat om de sinterfabriek, pelletfabriek, kooksgasfabrieken, oxystaalfabriek en de hoogovens. 

Last onder dwangsom kooksgasfabrieken

Al twee keer eerder hebben we Tata Steel met een dwangsom verplicht de uitstoot van rauwe kooks te staken. Rauwe kooks zorgt voor extra uitstoot van schadelijke stoffen en voor stankoverlast in de omgeving. Tata Steel heeft daar onvoldoende maatregelen tegen genomen. 

In september 2022 hebben we een derde dwangsom opgelegd voor de kooksgasfabrieken 1 en 2, vanwege het regelmatig produceren van ongare kooks. 

Vervolgstappen handhaving

Als Tata Steel geen of onvoldoende maatregelen neemt, dan nemen wij verdergaande stappen. We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor het intrekken van de vergunning voor de kooksgasfabrieken. Daarnaast houden we extra toezicht en controle op rauwe kooks. 

Toezicht op geuroverlast kooksgasfabriek 2

In 2021 stond kooksgasfabriek 2 onder verscherpt toezicht vanwege geuroverlast.

Tijdens dit traject van intensieve inspecties nam het aantal meldingen van stankoverlast af. Waarschijnlijk kwam dit door de maatregelen die zijn genomen om de overlast van kooksgasfabriek 2 in de omgeving te verminderen


Nieuws over maatregelen bij Tata Steel

Update waarschuwing en nader onderzoek uitstoot Kooksgasfabriek     

Datum: 20-01-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) zal handhavend optreden tegen Tata Steel voor overschrijding van de PAK-norm bij Kooksgasfabriek 2 (KGF2).   …
Verhoogde last onder dwangsom voor Kooksgasfabrieken Tata Steel 

Datum: 12-09-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) legt Tata Steel een fors hogere last onder dwangsom (LOD) op voor het uitstoten van rauwe …
Al het nieuwsStem