In de regio IJmond vinden veel milieubelastende activiteiten plaats, zoals zware industrie, verkeer en scheepvaart. Vooral de industrie levert een grote bijdrage aan de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit kan een negatieve invloed hebben op je gezondheid. De omgevingsdienst zoekt de grens op van wat wettelijk en technisch maximaal mogelijk is om uitstoot die schadelijk is voor mens en milieu drastisch terug te brengen. Lees wat de omgevingsdienst doet.

Heb je vragen over gezondheid?

Het is begrijpelijk dat je je zorgen maakt over je gezondheid en vragen hebt. Voor elke gezondheidsvraag kun je terecht bij de GGD Kennemerland.

Wij raden aan om eerst de veelgestelde vragen door te lezen voordat je contact opneemt. Zit jouw vraag er niet tussen? Bel dan met een medewerker van de GGD via (023) 515 9500 of stuur een mail naar mmk@ggdkennermerland.nl.

Fietser in IJmuiden met op achtergrond staalfabriek van Tata Steel Foto: (c) Michiel Wijnbergh

Hoe schoon is de lucht in mijn omgeving? 

Ben je nieuwsgierig naar de luchtkwaliteit van jouw omgeving? Kijk dan op Luchtmeetnet. Deze tool gebruikt het dichtstbijzijnde luchtmeetpunt in jouw buurt en wordt elke 24 uur geüpdatet. Na het invullen van je woonplaats krijg je direct informatie over hoe schoon de lucht in jouw omgeving is.

Wordt er onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van Tata Steel?

Wij doen zelf geen onderzoek naar de gezondheidseffecten van zware industrie in de IJmond, waaronder Tata Steel. Dit doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Elke vier jaar wordt de gezondheid en luchtkwaliteit gemonitord door de GGD in de regio IJmond. Lees het rapport Gezond in de IJmond over het onderzoek naar Tata Steel.

Nieuws over gezondheid

De beoordeling en afhandeling van meldingen ongare kooks

Datum: 11-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NKZG) ontvangt regelmatig meldingen van omwonenden van Tata Steel waarbij ze aangeven dat er sprake is …
Veelgestelde vragen onderzoek Chroom-6 terrein Tata Steel

Datum: 30-11-2022

In juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) Chroom-6 aangetroffen in het grondwater op het terrein van Tata Steel. …
RIVM wijst nu wel naar Tata Steel: ‘stoffen schadelijk voor gezondheid kinderen’

Datum: 10-10-2022

Kinderen in de IJmond krijgen onveilige hoeveelheden lood en PAK’s (schadelijke stoffen) binnen via huidcontact en hand-mondcontact met neergedaald grof …
Al het nieuws

Veelgestelde vragen onderzoek Chroom-6

Lees verderover Veelgestelde vragen onderzoek Chroom-6

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Tata Steel stoot bij het productieproces schadelijke stoffen uit die in de lucht en bodem terechtkomen. Het gaat om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

Lees verderover Zeer Zorgwekkende Stoffen


Stem