Tata Steel moet zich voor zijn fabrieken houden aan allerlei regels en vergunningen. Hierin staat beschreven wat is toegestaan en wat niet. Deze regels scherpen we steeds verder aan.

Aanscherping vergunningen

De omgevingsdienst wil vergunningen van Tata Steel aanscherpen, om de uitstoot en overlast terug te dringen. Hierbij zoeken we de grens op van wat op dit moment, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is wat betreft opgelegde eisen. Zo geldt per 1 juli 2022 een nieuw geurbesluit voor Tata Steel met als doel de geuroverlast in de omgeving te verminderen.


Knelpunten in wet- en regelgeving

Bij de uitvoering van onze taken hebben we niet alleen te maken met landelijke regelgeving, maar ook met Europese wetgeving. Daarin lopen we tegen knelpunten aan, waardoor we de omgeving onvoldoende kunnen beschermen. Daarom stuurden we in april 2022 een brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarin we onze zorgen hierover uitten. In juni 2023 hebben we dit opnieuw onder de aandacht gebracht met deze brief. Het is van groot belang dat het Rijk deze knelpunten met voorrang oplost.


Vergunningen op kaart

Wil je weten welke vergunningen er zijn en welke voorschriften hierin staan? Je kunt deze raadplegen via de Tata Vergunningenviewer.* Hierin staan alle voorschriften per bedrijfsonderdeel van Tata Steel. Wat kun je in de vergunningenviewer vinden:

• Een kaart van Tata Steel met alle voorschriften per bedrijfsonderdeel
• Alle voorschriften voor milieu uit de vergunningen van Tata Steel
• Bij welk milieu-thema en wettelijk kader elk voorschrift hoort
• Uit welke vergunning welk voorschrift komt

* Op dit moment werkt de vergunningenkaart nog niet goed. Wij zijn hiermee bezig. Heb je vragen over de kaart neem dan contact met ons op.


Openbare vergunningen

We maken de vergunningen openbaar. Vanwege de omvang doen we dat stapsgewijs.

We zijn gestart met het online zetten van alle vergunningen van 2015 tot en met 2020. Bekijk hier alle openbaar gemaakte vergunningen.

Woo besluiten

Zoek je bijvoorbeeld Wob- of Woo-besluiten? In het eData Loket* kun je openbare documenten doorzoeken.

*Het eData Loket is nog ontwikkeling. Kom je er niet uit, neem dan contact met ons op.
Stem