Tata Steel stoot bij het productieproces schadelijke stoffen uit die in de lucht en bodem terechtkomen. Het gaat om Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Een voorbeeld hiervan zijn PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Het RIVM houdt een speciale lijst bij met ZZS .

Verplichte rapportage

Net als andere bedrijven moet Tata Steel elke vijf jaar een rapportage indienen waarin zij een compleet overzicht geven over het gebruik en de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen naar de lucht en het riool. De Omgevingsdienst beoordeelt deze rapportages. Op basis van de rapportage spreken we bedrijven gericht aan zodat zij zich beter aan de regels houden.

Uitstoot verminderen

Tata Steel is verplicht de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen naar de lucht en het riool zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Dit kan door gebruik van minder schadelijke stoffen of het aanpassen van het productieproces. Ook moet Tata Steel de best beschikbaar technieken (BBT) toepassen om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen.

Vragen over ZZS en gezondheid?

Heb je vragen over schadelijke stoffen of Zeer Zorgwekkende Stoffen in jouw omgeving en het effect op je gezondheid? Neem dan contact op met de GGD Kennemerland.

Meer informatie over Zeer Zorgwekkende Stoffen vind je op de website van het RIVM.
Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem