Tata Steel produceert jaarlijks meer dan 7 miljoen ton staal. Deze productie zorgt voor ernstige overlast in de omgeving van het bedrijf: stank-, geluid- en stofoverlast wordt dagelijks gemeld. Om deze overlast te verminderen werken wij samen met provincie Noord-Holland, gemeenten, bewoners, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan oplossingen.

Hoe kan ik overlast melden?

Je kunt overlast van stank, stof, rook en geluid melden via ons Meldpunt Overlast Tata Steel. Hier zie je ook een overzicht van de meest actuele meldingen die wij hebben ontvangen.

In het animatiefilmpje hieronder zie je hoe we omgaan met overlastmeldingen over Tata Steel

Wat gebeurt er met mijn melding?

Als je een melding doet via ons Meldpunt komt deze direct bij ons terecht en gaan we hiermee aan de slag.

Wanneer wij 10 meldingen van geuroverlast ontvangen over Tata Steel, doen wij binnen één uur een inspectie op locatie. Dit geldt zowel tijdens als buiten kantoortijden. Dat doen wij bovenop de gebruikelijke inspecties.

Jouw melding is waardevol

De informatie uit de meldingen gebruiken wij bij onze inspecties, milieucontroles en data-analyses en zijn zeer waardevol voor ons. Daarom vragen wij overlast altijd te melden. Wil je zien hoeveel meldingen er de afgelopen maand zijn gedaan en waar deze vandaan kwamen? Bekijk dan ons Dashboard overlastmeldingen en ongewone voorvallen Tata Steel.
Stem