Datum: 23-11-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de vergunning van Tata Steel aangescherpt om uitstoot vanuit de Kooksgasfabriek 1 (KGF 1) verder terug te brengen. Een rookloos vulsysteem moet voorkomen dat tijdens het vullen van de kookskamers giftige stoffen vrijkomen. Ook is uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen en stof bij de kookskamers in de vergunning aangescherpt.

Bij de kooksgasfabrieken komen gassen en stof vrij tijdens het vullen van de kookskamers. Deze worden bij de KGF 1 tot nu toe weggezogen en behandeld in drie grondstations, de vulgasontstoffingen. De Europese regels schrijven bij dit proces als voorkeursmethode een rookloos vulsysteem voor als best beschikbare techniek (BBT-conclusie 44 van de BREF IJzer en Staal). Dit systeem wordt al ingezet bij de KGF 2. De OD NZKG heeft deze voorkeursmethode nu ook voor de KGF 1 in de vergunning opgenomen. Tata Steel zal uiterlijk eind 2026 de vulgasontstoffing volledig uit bedrijf nemen. Alle huidige vulwagens zullen dan vervangen zijn door gemodificeerde vulwagens, voorzien van een rookloos vulsysteem. Dit is ook in lijn met de BBT-conclusie 44 en als afspraak in de vergunning vastgelegd.

Aanscherping grenswaarden

Hiernaast heeft de OD NZKG de vergunde uitstoot voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en stof bij de kookskamers van de KGF 1 aangescherpt. In het geval van PAK’s eist de OD NZKG nu van Tata Steel dat het staalbedrijf de uitstoot ervan reduceert, van 0,1 mg/Nm3 naar 0,05 mg/Nm3. Voor stof gaat dit van 10 mg/Nm3 naar 1 mg/Nm3. Ook heeft de OD NZKG grenswaarden gesteld aan de emissie van koolwaterstoffen en benzeen.

Best Beschikbare Technieken (BBT)

De OD NZKG zet zich continue in voor verbeteringen van de leefomgeving van de omwonenden van de staalfabriek. Hiervoor is al veel gerealiseerd en in gang gezet.

Nieuwe technieken zorgen ervoor dat de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag gaan. Hierop moeten ook de vergunningen worden aangepast. Immers daarmee wordt het ook mogelijk om in het geval het bedrijf zich niet aan de vergunning zou houden, te handhaven. Zo blijft het herzien en – indien mogelijk – het aanscherpen van de vergunningen een doorlopend proces.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem