Europese samenwerking voor verduurzaming van de staalindustrie

Datum: 06-12-2023

Het project Groen Staal fase 1 van Tata Steel is de eerste stap in de overgang naar een duurzame staalproductie …

Aanscherping vergunning Tata Steel moet uitstoot bij vullen kookskamers verminderen

Datum: 23-11-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de vergunning van Tata Steel aangescherpt om uitstoot vanuit de Kooksgasfabriek 1 (KGF 1) …

Verscherpt toezicht op de kooksgasfabrieken van Tata Steel

Datum: 08-11-2023

In juni 2023 stelde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) de kooksgasfabrieken van Tata Steel onder verscherpt toezicht. Wat houdt dit …

OD NZKG verleent vergunning actief koolfilter bij KGF1 Tata Steel

Datum: 07-11-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel een vergunning verleend voor het plaatsen en in gebruik nemen van een …

Internationale kennisuitwisseling over groen staal tijdens bezoek IMPEL aan Tata Steel

Datum: 06-11-2023

Op 7 en 8 november vindt er op uitnodiging van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een bezoek plaats van het …

‘Handhaven en vergunningen intrekken zijn geen politieke keuzes’

Datum: 02-11-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is in opdracht van drie provincies verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicovolle bedrijven die aan …

Reactie Omgevingsdiensten op kabinetsreactie OvV rapport + update

Datum: 24-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft samen met omgevingsdiensten DCMR en ODRA in een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur …

Reactie OD NZKG op OvV rapport; wijziging wet- en regelgeving nodig om gezondheid inwoners beter te beschermen

Datum: 17-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haar reactie gegeven op …

OD NZKG breidt cameratoezicht Kooksgasfabrieken Tata Steel uit

Datum: 16-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) breidt het cameratoezicht op de Kooksgasfabrieken van Tata Steel uit met een tweede camera. Deze …

De beoordeling en afhandeling van meldingen ongare kooks

Datum: 11-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NKZG) ontvangt regelmatig meldingen van omwonenden van Tata Steel waarbij ze aangeven dat er sprake is …

Stem