kaart met grens geluidszone industriegebied IJmond

Datum: 10-04-2024

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in samenwerking met omwonenden onderzoek laten doen naar het geluid dat wordt geproduceerd op het industrieterrein IJmond. Omwonenden ervaren storende geluiden afkomstig van bedrijven zoals Tata Steel IJmuiden en andere industrie op het terrein en maken zich zorgen over het effect hiervan op hun gezondheid.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting in met name Wijk aan Zee hoog is. Nader onderzoek naar specifiek hinderlijke piek- en andersoortige geluiden is nodig. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de toegepaste geluidzonebeheersystematiek voldoet. Wel moet dit gemoderniseerd worden, net als het continue meetsysteem. Een moderner systeem kan helpen bij het opsporen van piekgeluiden door industrie.

Geluidzonebeheer

Het geluid in de omgeving van industrieterrein IJmond is wettelijk geregeld met een geluidzone. De omgevingsdienst houdt met een geluidzonebeheermodel en metingen toezicht op de uitstraling van het geluid van het industrieterrein naar het omliggende gebied.

Omwonenden hadden veel vragen over de totstandkoming van deze zone, het beheer en het effect ervan. Een klankbordgroep van omwonenden heeft daarom een actieve rol gehad bij het onderzoek. De klankbordgroep is hierin ondersteund door de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Ongewenst forse geluidhinder

GGD Kennemerland heeft in samenwerking met GGD Amsterdam gezondheidskundige vraagstukken uit het onderzoek beantwoord. De GGD concludeert dat in IJmond en met name in Wijk aan Zee ‘ongewenst forse’ geluidhinder is door bedrijven en industrie. Het aantal mensen dat hierdoor (ernstig) gehinderd wordt, is de afgelopen twaalf jaar wel gelijk gebleven.

De GGD heeft voorgesteld verder onderzoek te laten doen naar specifiek hinderlijke piek- en andersoortige geluiden. De omgevingsdienst ondersteunt dit voorstel. Het is belangrijk dat zowel omwonenden als bedrijven actief worden betrokken bij dit onderzoek.

Normering omlaag

De GGD adviseert verder om de geluidbelasting omlaag te brengen. De grenswaarden voor de toegestane hoeveelheid geluid liggen vast in de omgevingsverordening en de omgevingsplannen van de gemeenten en de provincie. De wijze waarop de omgevingsdienst het geluid binnen de geluidzone beheert, is een vertaling van deze wettelijke grenswaarden. Eventuele verlaging van de grenswaarden rond de IJmond moet door gemeenten en provincie worden vastgesteld. Daarvoor moet dan wel een uitgebreide procedure worden doorlopen, waarbij breder gekeken wordt naar de geluidsituatie in de IJmond.

Voorbereiding modernisering

Uit het onderzoek blijkt dat de totstandkoming van de geluidzone en het beheer van de geluidzone in de IJmond aan de wettelijke en juridische kaders voldoet. Het geluidzonebeheermodel moet wel gemoderniseerd worden, zodat het de werkelijke fysieke omgeving beter weergeeft en ook gebruikt kan worden binnen de Omgevingswet. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is al begonnen met de voorbereidingen voor het moderniseren van het model.

Toegankelijk monitoringssysteem

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een ‘real time’ toegankelijk monitoringssysteem wenselijk is. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gaat op korte termijn na welke mogelijkheden er zijn om dit te realiseren.

De omgevingsdienst heeft het onderzoek vandaag aan de provincie Noord-Holland aangeboden. De provincie heeft in antwoord op het onderzoek aangegeven vervolgstappen te nemen. Lees meer in het bericht op de website van de provincie Noord-Holland.

Onderzoeksrapport

Lees hier de samenvatting van het onderzoek naar het geluidzonebeheer IJmond.

Het onderzoek naar het geluidzonebeheer IJmond is opgebouwd uit drie delen:


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem