Datum: 24-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft samen met omgevingsdiensten DCMR en ODRA in een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een gezamenlijke reactie gegeven op de kabinetsreactie op ‘Industrie en omwonenden’, het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

De drie omgevingsdiensten die de VTH-taken uitvoeren bij de onderzochte bedrijven (Tata Steel, Chemours, APN) benadrukken hierin nogmaals het belang van een inhaalslag op de wet- en regelgeving en dat dit ook aan de actie-agenda van het ministerie wordt toegevoegd. De omgevingsdiensten hebben de wettelijke mogelijkheden tot het uiterste toegepast en stuiten bij de rechter op de grenzen daarvan.  Om de gezondheid van omwonenden daadwerkelijk op korte termijn beter te beschermen is het noodzakelijk om niet binnen dezelfde grenzen de oplossing te  zoeken, maar aanvullend op de actie-agenda ook het juridisch instrumentarium te verbeteren.

De drie omgevingsdiensten maken graag gebruik van de uitnodiging om samen met de staatssecretaris snel aan de slag te gaan. Als gezamenlijke overheden kunnen en moeten we ervoor zorgen dat de gezondheid van omwonenden op korte termijn beter wordt beschermd.

Lees de brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Lees hier de kabinetsreactie op het OvV rapport

Update: Staatssecretaris voegt gevraagde actielijn voor wetgeving toe

De OD NZKG is blij dat de staatssecretaris de gevraagde vijfde actielijn toevoegt aan de actieagenda. De staatssecretaris “onderschrijft de noodzaak om vanuit de praktijkervaringen van de omgevingsdiensten een analyse te maken waar zich knelpunten voordoen binnen de huidige kaders en waar aanpassing van wet- en regelgeving wenselijk is”. Ook zullen de mogelijkheden binnen de Omgevingswet gezamenlijk verder worden verkend.

Lees de brief Reactie bevoegde gezagen op het rapport van de Onderzoekraad voor de Veiligheid “Industrie en omwonenden”

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem