Datum: 12-09-2022

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) legt Tata Steel een fors hogere last onder dwangsom (LOD) op voor het uitstoten van rauwe kooks. Het ontstaan van rauwe kooks is niet toegestaan in de Kooksgasfabrieken, luchtverontreiniging door ongare kooks is schadelijk voor mens en milieu.  

Al twee keer eerder heeft de OD NZKG de staalfabrikant opgedragen de uitstoot van rauwe kooks te staken. Daar heeft het bedrijf onvoldoende gevolg aan gegeven. Daarom legt de Omgevingsdienst nu een fors hogere LOD op.  

Onderzoek vervolgstappen  

Als Tata Steel ook deze last niet of onvoldoende naleeft, dan kan de Omgevingsdienst wettelijk gezien verdergaande maatregelen treffen. Omdat het om complexe materie gaat, voert een speciaal team van de OD NZKG onderzoek uit. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het intrekken van de vergunning voor de Kooksgasfabrieken. Hiernaast intensiveert de Omgevingsdienst het toezicht en de controle op rauwe kooks. 

€650.000,-  

In totaal heeft de Omgevingsdienst Tata Steel al voor €650.0000,- beboet tijdens de eerste twee LOD’s. Onder de eerste LOD ontving Tata Steel 15 keer een boete voor in totaal €10.000,-. Bij de tweede ging het om 20 keer €25.000,-.  

De Omgevingsdienst verwacht dat de derde LOD medio september definitief is. Dan wordt de precieze inhoud van de opgelegde eisen en maatregelen bekend, zoals de hoogte van het te betalen bedrag per overtreding. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem