Datum: 16-06-2023

Met de aanscherping van de vergunning van de pelletfabriek zorgt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voor een aanzienlijke verbetering van de leefomgeving. De uitstoot van stof en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), waaronder lood (daling 80 procent) verminderen drastisch.

De door de OD NZKG gestelde uitstooteisen zijn strenger dan door Tata Steel aangevraagd. De OD NZKG legt een maximale uitstoot op van drie milligram stof per kubieke meter en loopt daarmee vooruit op de norm die gaat gelden voor nieuwe installaties onder de toekomstige Omgevingswet.

Geen deadline

In het ontwerpbesluit heeft de OD NZKG de randen van wettelijke regels opgezocht en was een deadline opgenomen van 1 januari 2024 voor de ingebruikname van de nieuw te bouwen ontstoffingsinstallatie. Het is echter helaas op basis van de milieuwetten juridisch niet mogelijk een bedrijf te dwingen op een bepaalde datum een installatie gebouwd te hebben. Daarom is die datum in de definitieve vergunning weggehaald. Had de OD NZKG deze eis in de definitieve vergunning laten staan, dan was er een aanzienlijk risico dat de rechter het hele besluit zou vernietigen, waardoor de gewenste verbeteringen voor de leefomgeving forse vertraging op zouden lopen.

Beroep omwonenden

Omwonenden gaan nu in beroep tegen het schrappen van de deadline in deze definitieve vergunning. We begrijpen de zorgen van de omwonenden. De OD NZKG benadrukt nogmaals dat we met deze definitieve vergunning veel strengere normen opleggen en binnen de juridische mogelijkheden het maximale voor de omgeving doen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem