Oxystaakfabriek Tata Steel

Datum: 31-07-2023

Vandaag is de definitieve vergunning voor Tata Steels oxystaalfabriek afgegeven. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) eist hiermee dat Tata Steel de uitstoot van stof door dakemissies bij de oxystaalfabriek met minimaal 50 procent vermindert. Ook is de onderzoeksverplichting voor toekomstige stofuitstoot aangescherpt ten opzichte van de ontwerpvergunning.

De nieuwe vergunning wordt afgegeven voor een derde afzuiging met doekfilterinstallatie bij de oxystaalfabriek.

Minimaal halvering uitstoot stof, ZZS en ‘slobberwolken’

Met de nieuwe vergunning worden ook Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) verder gereduceerd, dit zorgt voor verbetering van de leefomgeving. Ook de uitstoot van bruine zichtbare stofuitstoot (bruine wolk) door zogeheten ‘slobbers’ gaat flink omlaag. Tijdens het omzetten van ruwijzer naar staal ontstaat soms een schuimende laag die op het staal drijft. Als deze overkookt dan heet dat een ‘slobber’.

Tata Steel stelde een norm voor stof van vijf milligram per kubieke meter voor. De OD NZKG is daarin niet meegegaan en legt een maximale uitstoot op van drie milligram per kubieke meter. Daarmee loopt de ODNZKG vooruit op de norm die gaat gelden voor nieuwe installaties onder de toekomstige Omgevingswet (in het ‘besluit activiteiten leefomgeving’).

Verder reduceren

De onderzoeksverplichting voor verlaging van de uitstoot is in de definitieve vergunning aangepast en gaat van 1 mg/Nm3 naar 0,5 mg/Nm3. Hiervoor stelt de OD NZKG vooraf eisen op en de metingen moeten worden uitgevoerd door een geaccrediteerde instantie. Daarmee wordt het in de toekomst mogelijk om bij te stellen naar 0,5 milligram of minder, zoals beoogd in het Schone Lucht Akkoord. Een wettelijke basis om Tata Steel nu al de verplichting op te leggen van 0,5 milligram of minder is er op dit moment niet.

De vergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 augustus tot 13 september en zijn in te zien via ons loket en via www.officiëlebekendmakingen.nl. Hierop kun je beroep indienen. Hoe dat werkt lees je op ons loket.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem