Datum: 19-03-2024

Tata Steel vraagt bij ons vergunningen aan om Groen Staal te gaan produceren. Hiervoor moet Tata Steel eerst alle effecten op milieu en gezondheid beschrijven. Hiervoor hebben ze een plan gemaakt wat heet Concept Notitie Reikwijdte Detailniveau (cNRD). Afgelopen dinsdag 12 maart sloot de zienswijze periode van de cNRD van het Project Groen Staal.

In februari organiseerde de OD NZKG twee informatieavonden om de cNRD toe te lichten. Daarna hadden mensen 6 weken de tijd om te reageren op deze notitie met het indienen van een zienswijze. We ontvingen 19 zienswijzen van bewoners en organisaties.

Volgende stap

De volgende stap is het opstellen van het advies op de cNRD. Dat betekent dat wij als Omgevingsdienst advies geven over welke effecten Tata Steel nog meer moet gaan onderzoeken: hoe zit het met de kwaliteit van de lucht, hoeveel geluid mag de verbouwing maken, wat gebeurt er met het afval? Sommige effecten staan nog niet duidelijk genoeg in de cNRD of ontbreken nog. In ons advies worden ook de punten die mensen in de zienswijzen hebben genoemd meegenomen.

De Omgevingsdienst maakt het advies op de cNRD. Provincie Noord Holland stelt dit advies vervolgens vast en stuurt het naar Tata Steel.

Effecten op de omgeving

Wij maken alle zienswijzen (anoniem) openbaar op onze website met ons antwoord erop. Dit komt op onze website zodra het definitieve advies is vastgesteld. Wij verwachten dit aan het eind van het tweede kwartaal. De vastgestelde advies-NRD sturen we naar Tata Steel. Tata Steel stelt een milieueffectrapport (MER) op. Dat baseert Tata Steel mede op dat advies over het reikwijdte en detailniveau. In de MER beschrijft Tata Steel de effecten van het project, en de effecten van alternatieven en varianten, op het milieu en gezondheid van de leefomgeving. Tata verwacht tegen het einde van het jaar de MER af te ronden.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem