Datum: 08-07-2022

De OD NZKG heeft grondwatermonsters genomen bij het Noord West terrein van Tata Steel. Hierbij is Chroom-6 aangetroffen in het grondwater. Volgens de GGD is er geen gezondheidsrisico op basis van deze bevinding. De OD NZKG verplicht Tata Steel nu zo snel mogelijk uitgebreid onderzoek naar de oorzaak en omvang van de verontreiniging uit te voeren. De opzet en uitvoering van dit onderzoek wordt beoordeeld door de OD NZKG.

GGD: geen gezondheidsrisico’s

Omdat mensen niet in aanraking komen met het grondwater is er geen effect op de gezondheid, geeft de GGD Kennemerland aan; de verontreiniging bevindt zich op het terrein van Tata Steel, op vijf meter onder de grond en er wordt geen drinkwater gewonnen. Als er geen sprake is van blootstelling, is er geen gezondheidsrisico.

Nader grondwateronderzoek

De OD NZKG vindt nader onderzoek noodzakelijk om te kunnen uitsluiten dat de verontreiniging zich via het grondwater verspreidt. Daarin wordt ook nagegaan of er effecten en risico’s op ecologisch gebied zijn en wordt de oorzaak en omvang van de grondwaterverontreiniging met Chroom-6 op het terrein van Tata Steel nader onderzocht. Conform de vergunning en de wet Bodembescherming moet Tata Steel dit onderzoek uitvoeren. De OD NZKG houdt hier toezicht op en handhaaft indien nodig. Voor de ecologische effecten wordt dit gedaan door OD NHN.

We houden de omgeving op de hoogte van de ontwikkelingen via onze website.

Meer informatie

U kunt de onderzoeken van de afgelopen downloaden en bekijken.

Achtergrond

Tata Steel monitort sinds 2011 deze verontreiniging vanwege beëindiging van toenmalige bedrijfsactiviteiten van afkoeling slakken in slakkenputten zonder bodembeschermende voorzieningen (1967-2010). De monitoring is gericht op zware metalen. Daarnaast wordt ook de pH waarde gemeten (er is een hoge pH aanwezig – basisch). De OD NZKG toetst deze rapportages. Doelstelling is om aan te tonen dat concentraties afnemen, dan wel dat er een beheersbare situatie is.

Afbeelding: Bij de omcirkelde peilbuizen is een tussenwaarde overschrijding van chroom-6 gemeten (tussenwaarde is een signaleringswaarde voor nader (grondwater)onderzoek

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem