IMPEL logo

Datum: 06-11-2023

Op 7 en 8 november vindt er op uitnodiging van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een bezoek plaats van het European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) aan Tata Steel. IMPEL is een internationaal netwerk van de milieu-instanties van de Europese lidstaten, verbonden aan de Europese Commissie. De OD NZKG ontvangt deze dagen collega-milieu inspecteurs uit tien Europese lidstaten.

Tata Steel is de enige staalfabriek in Nederland. Hiermee is de OD NZKG de enige omgevingdienst met kennis over de ijzer- en staalindustrie. De OD NZKG zoekt nu voor verdere kennisopbouw samenwerking op Europees niveau.

Hoofddoel van het tweedaags bezoek is het uitwisselen van informatie en praktijkervaringen, en beter en sneller zicht te krijgen op de transitie van het huidige staalproductieproces naar groen staal. Hiernaast wil de OD NZKG ervaringen uitwisselen met de problematiek rondom veroudering van de huidige installaties, zoals de Kooksfabrieken, en de op- en overslag activiteiten van kolen en ijzererts.

Er zal met de buitenlandse inspecteurs worden nagegaan in hoeverre deze problematiek ook bij andere Europese staalfabrieken speelt en gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Hindernissen in kaart brengen

De omschakeling naar een duurzame staalproductie bij Tata Steel, ook wel groen staal genoemd, is belangrijk voor een gezonde veilige leefomgeving in de IJmond. Op steeds meer plekken in Europa zijn er plannen voor het gebruik van alternatieve energiebronnen voor de productie van staal.

Er ligt daarom bij IMPEL een projectvoorstel om tussen nu en 2027 over dit onderwerp goede praktijkinformatie te verzamelen. Gedurende deze periode worden eventuele hindernissen ten aanzien van Europese wet- en regelgeving in kaart gebracht en zo effectief mogelijk opgelost. Dit kan leiden op Europees niveau tot benodigde aanpassingen van de BREF IJzer en Staalproductie en de BBT conclusies*. Ook denken de lidstaten in deze periode gezamenlijk na over wat dit betekent voor de toezichthoudende taken van de milieu instanties gericht op de staalfabrieken.

Europees beeld

De volgende lidstaten zullen bij het bezoek aanwezig zijn; Albanië, Finland, Duitsland, Italië, Kosovo, Letland, Spanje, Slowakije, Engeland en Wales. De wat grotere staalfabrieken staan o.a. in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Engeland en Zweden zijn de plannen rondom Groen Staal reeds vergevorderd. Ook in Zweden is men al verder met Groen Staal.

* De oorsprong van de normen die gesteld zijn voor een kooksgasfabriek ligt in de BREF IJzer en Staal. BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents. ‘BAT’ staat voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek (BBT). Op Europees niveau is afgesproken wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen, dit staat in een BREF-document beschreven. De maatregelen of geaccepteerde alternatieven worden vervolgens vastgelegd in een vergunning.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem