Inspecteurs OD NZKG voor de pelletfabriek

Datum: 09-05-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de vergunning voor uitstoot van de ontstoffingsinstallatie van de pelletfabriek van Tata Steel aangescherpt. Met deze vergunning vermindert de uitstoot van stof en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), waaronder lood, aanzienlijk. Ook is de onderzoeksverplichting voor toekomstige stofuitstoot aangescherpt ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Uitstoot lood met 80 procent omlaag

De vergunning is van toepassing op de ontstoffingsinstallatie van de pelletfabriek, die momenteel wordt gebouwd. Hierin komen 10 meter lange doeken te hangen die de verspreiding van stof en ZZS tegengaan. De uitstoot van bijvoorbeeld lood wordt hiermee met 80% teruggedrongen. Het verlagen van loodemissies sluit aan op aanbevelingen die volgen uit de diverse RIVM-onderzoeken.

Vooruitlopen op de stofnorm

In de definitieve vergunning is de omgevingsdienst niet meegegaan met de door Tata Steel voorgestelde norm voor de uitstoot van stof van vijf miligram per kubieke meter, maar leggen we een norm op van maximaal drie milligram per kubieke meter. Daarmee lopen we vooruit op de norm die gaat gelden voor nieuwe (doekfilter)installaties onder de toekomstige Omgevingswet. In de huidige vergunning mag de pelletfabriek nog 15 milligram per kubieke meter uitstoten. De aangescherpte eisen voor de pelletfabriek gaan uiterlijk een jaar na ingebruikname van de ontstoffingsinstallatie in. Tata Steel moet binnen deze tijd het doekfilter zodanig instellen dat de norm wordt behaald.

Haalbaarheidsonderzoek naar te behalen stofnormering

Ook moet Tata Steel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren, waardoor het in de toekomst mogelijk wordt om de uitstoot van stof bij te stellen naar 0,5 milligram per kubieke meter of minder, zoals beoogd in het Schone Lucht Akkoord. Dit is een aanscherping t.o.v. de ontwerpvergunning, waar het onderzoek gericht was op 1 milligram per kubieke meter (of minder). Het is juridisch niet mogelijk om Tata Steel nu al de verplichting op te leggen van 0,5 milligram per kubieke meter of minder.

970 kilo uitstoot

In de pelletfabriek van Tata Steel wordt ijzererts voorbewerkt tot ‘knikkers’ of pellets. Deze pellets worden vervolgens in de Hoogovens geladen. Een onderzoek uit 2019 laat zien dat de totale uitstoot van lood door Tata Steel 1513 kilo per jaar bedraagt, waarvan 970 kilo wordt uitgestoten door de pelletfabriek.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem