Datum: 16-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) breidt het cameratoezicht op de Kooksgasfabrieken van Tata Steel uit met een tweede camera. Deze camera wordt eind deze maand geplaatst op het Stadhuis van Velsen en is gericht op Kooksgasfabriek 1. De verwachting is dat deze in november live gaat. Eerder dit jaar startte de OD NZKG een pilot met cameratoezicht op de Kooksgasfabriek 2. Met deze camerabeelden wordt 24/7 toezicht gehouden op de uitstoot van ongare kooks.

De camera’s helpen de OD NZKG bij het uitvoeren van haar toezichtstaak en de controle op handhavingsacties. De bedrijfsvoering van Tata Steel is continu, maar permanent een toezichthouder naar één installatie laten kijken is niet uitvoerbaar. Door registratie met camera’s kunnen 24/7 en met terugwerkende kracht beelden terug worden gekeken. Hiermee kunnen verdachte emissies snel worden waargenomen en beoordeeld. Ook kan de OD NZKG hiermee meldingen en observaties van omwonenden en van Tata Steel zelf, beter verifiëren. Door deze beelden naast elkaar te leggen, in combinatie met gegevens over het proces op het moment van de waarneming wordt gekeken of het daadwerkelijk een overtreding met ongare kooks betreft.

Lees ook het artikel: De beoordeling en afhandeling van meldingen ongare kooks

Ongare kooks

Bij uitstoot met ongare kooks komen emissies vrij van stof met daaraan zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) die schadelijk zijn voor mens en milieu. Het ontstaan van ongare kooks is dan ook niet toegestaan in de door OD NZKG afgegeven vergunning en moet worden vermeden conform Europese regelgeving die geldt voor de ijzer en staalproductie. De Omgevingsdienst legde in september 2022 een derde Last onder Dwangsom (LOD) op voor het ontstaan ervan in de Kooksgasfabrieken.

Juridisch getoetst De OD NZKG staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving en ziet het cameratoezicht als een belangrijke aanvulling bij het toezicht op Tata Steel. De inzet van camera’s is in de pilot begin dit jaar juridisch en praktisch getoetst op haalbaarheid. Uit deze toetsing kwam naar voren dat het mogelijk is om camerabeelden in te zetten bij het uitvoeren van toezicht en handhaving, wanneer aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. Ook naar aanleiding van een aangespannen kort geding door Tata Steel eerder dit jaar, bevestigde de rechtbank Noord-Holland in haar vonnis dat toezicht op Tata Steel met camera’s is toegestaan.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem