Datum: 07-11-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel een vergunning verleend voor het plaatsen en in gebruik nemen van een actief koolfilter bij de Kooksgasfabriek 1 (KGF1). Hiermee kan Tata Steel aan de aangescherpte norm voldoen als het gaat om uitstoot van zwaveldioxide (SO2) bij de KGF1.

Deze voorziening vloeit voort uit de eerder aangescherpte voorschriften waarbij de daggemiddelde SO2-concentratie vanuit de KGF1 per 1 januari 2024 niet hoger mag zijn dan 450 mg/m3. Een andere verplichting is dat Tata Steel onderzoekt hoe zij de uitstoot van SO2 in de toekomst verder terug kunnen dringen naar 100 mg/Nm3. De resultaten van het onderzoek en de hieraan te verbinden conclusies moeten voor 1 maart 2024 bij de omgevingsdienst zijn ingediend. De OD NZKG zal deze vervolgens beoordelen op onder andere technische mogelijkheden en te bereiken reducties.

Het actief koolfilter is een maatregel om hinder en daarmee gezondheidsrisico’s te reduceren. De omgevingsdienst NZKG staat voor een duurzame, veilige gezonde leefomgeving en ziet het koolfilter als een aanvullende maatregel die hieraan bij zal gaan dragen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem