Datum: 12-09-2023

De omgevingsdiensten OD NZKG, DCMR Milieudienst Rijnmond en ODRN pleiten in een position paper voor een wijziging van de wet- en regelgeving. Dit is nodig om de gezondheid van omwonenden beter te beschermen tegen de nadelige gevolgen door schadelijke uitstoot van industriële bedrijven als Tata Steel (IJmuiden), Chemours (Dordrecht) en APN (Nijmegen).

Deze position paper is een reactie op de uitnodiging van de Tweede Kamer voor het rondetafelgesprek op 14 september 2023 over het OvV-rapport Industrie en Omwonenden. Zij wil hierbij in gesprek over de knelpunten die de omgevingsdiensten in de praktijk ervaren bij de uitoefening van hun taken.

Het rapport Industrie en Omwonenden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) stelt dat het niet vanzelfsprekend is dat de gezondheid van omwonenden voldoende wordt beschermd en dat die bescherming verbeterd moet worden door bedrijven, overheden en omgevingsdiensten, ook door verbetering van de wetgeving. De drie omgevingsdiensten onderschrijven de conclusies van het rapport. De omgevingsdiensten zetten zich maximaal in ten behoeve van de bescherming van de gezondheid van omwonenden. Bijvoorbeeld door de randen van wet- en regelgeving op te zoeken, scherp te vergunnen en open en proactief te communiceren over de VTH-aanpak.

Knelpunten

De rol van de omgevingsdiensten binnen het VTH-stelsel betreft de uitvoering van de VTH-taken. Bij het uitgeven van vergunningen en de handhaving hierop zijn zij gebonden aan beleid en wet- en regelgeving. De omgevingsdiensten ervaren bij de uitvoering van deze taken knelpunten binnen de huidige wet- en regelgeving. Nieuwe gezondheidskundige inzichten vragen om aanscherping van eerder vastgestelde normen waarbij (meer) wordt aangesloten op de gezondheidsnormen die geadviseerd worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Ook hebben de omgevingsdiensten een adequaat toetsingskader nodig om rekening te kunnen houden met opeenstapeling van uitstoot van meerdere stoffen, regelgeving hoe om te gaan met verouderde installaties en mogelijkheden om de veronderstelde effectiviteit van maatregelen te kunnen toetsen. De omgevingsdiensten steunen het advies van de OvV om voor stoffen waarvan de risico’s nog niet genoeg bekend zijn het voorzorgsbeginsel toe te passen. Het kunnen reguleren van deze potentiële schadelijke stoffen moet in de wetgeving mogelijk worden gemaakt.

De omgevingsdiensten NZKG, DCMR en ODRN vragen hiervoor aandacht op 14 september 2023 tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. Ter ondersteuning hebben zij een position paper geschreven met als casuïstiek Tata Steel (IJmuiden), Chemours (Dordrecht) en APN (Nijmegen).

Lees de position paper omgevingsdiensten OvV-rapport Industrie en Omwonenden (pdf)

Bekijk hier het rondetafelgesprek OVV-rapport Industrie en Omwonenden op 14 september, 14:00 – 16:30 uur


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem