Foto van de Kooksgasfabrieken op het terrein van Tata Steel

Datum: 12-07-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft de provincie Noord-Holland geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek naar  de mogelijkheden voor het intrekken van de vergunning van Tata Steels kooksgasfabrieken. De noodzaak tot beëindiging van de problematiek is urgent in het belang van een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in de IJmond. Daarom worden de mogelijkheden tot intrekking zorgvuldig onderzocht en is het onderzoek uitgebreid.   

Verouderde fabrieken 

Als toezichthouder is het de taak van de OD NZKG om een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving te waarborgen. Dat is in het geval van de verouderde kooksgasfabrieken steeds moeilijker. Er worden steeds vaker ongewone voorvallen geconstateerd en de fabrieken moeten steeds vaker in onderhoud. Daarom worden niet alleen de mogelijkheden van intrekking op basis van ongare kooks onderzocht,  maar wordt in het onderzoek ook de staat van de verouderde kooksgasfabrieken meegenomen.  

De OD NZKG doet er alles aan om de (milieu)vervuiling en overlast van de kooksgasfabrieken tegen te gaan. Daarom is inmiddels verscherpt toezicht ingesteld, zijn de fabrieken onder cameratoezicht geplaatst en zijn er meerdere lasten onder dwangsom opgelegd. Maar, het steeds verder opvoeren van toezicht en handhaving biedt geen structurele oplossing: de veroudering van de installatie(s) zorgt voor een toenemende optelsom van tekortkomingen. 

Het intrekken van de vergunning van de kooksgasfabrieken is juridisch complex en heeft verstrekkende gevolgen. Daarbij kijkt de OD NZKG naar waar de rechter op toetst, zoals bijvoorbeeld de juridische houdbaarheid en proportionaliteit. Dit laatste houdt in dat de rechter toetst of de maatregel die wordt opgelegd in redelijke verhouding is met de ernst van de overtreding. 

De resultaten van het onderzoek worden vooralsnog in het vierde kwartaal van dit jaar verwacht.  

Brief Gedeputeerde Staten

Meer weten over hoe de OD NZKG handhaaft op Tata Steels kooksgasfabrieken? Lees meer in onze FAQ.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem