Datum: 10-07-2024

Per 1 januari 2025 moeten alle ‘middelgrote stookinstallaties’ in Nederland voldoen aan de nieuwe eisen voor de uitstoot van stikstofoxide. Stikstofoxide is een gas dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas in stookinstallaties en is schadelijk voor de natuur als er teveel van in de bodem of het water terechtkomt. Ook kan deze stof bij mensen irritatie en ontsteking van luchtwegen, ogen, keel en neus veroorzaken. Door deze nieuwe eisen zal de uitstoot van stikstofoxide lager zijn.

Tata Steel beschikt over zeven van dit soort installaties. Deze installaties zijn verschillende types ovens en staan in de werkeenheden Packaging en Coated Products. Bij de Coated Products worden koudgewalste rollen staal bekleed met zink. En bij de werkeenheid Packaging doorlopen rollen via een  warmgewalste band een volledig productieproces (beitsen, koudwalsen, gloeien, nawalsen, vertinnen en bewerken). Dit is de laatste fase van de staalproductie.

Zes van de zeven ovens voldoen
Bij zes  van de zevens ovens kunnen en worden door Tata Steel maatregelen getroffen aan de schoorsteen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Hier wordt door de OD NZKG dan ook een omgevingsvergunning voor afgegeven. Echter kan één van de installaties niet voldoen aan de nieuwe eisen omdat bepaalde, benodigde techniek niet meer op deze specifieke oven kan worden toegepast. Dit heeft Tata Steel de OD NZKG gemeld.

Het bedrijf is te allen tijde verplicht te voldoen aan wettelijke gestelde eisen. In bepaalde gevallen geeft de wet de ruimte om bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden af te wijken van de gestelde eisen. Bij de zevende oven is dit het geval. Als blijkt dat een bedrijf alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken maar hierdoor alsnog de nieuwe eis niet gehaald kan worden, heeft het bedrijf de mogelijkheid een aanvraag in te dienen om een andere eis vast te laten leggen in het vergunningsvoorschrift.

Aanvraag andere eis
Zo’n aanvraag heeft Tata Steel ingediend bij de OD NZKG waarin het bedrijf heeft gevraagd om voor deze oven een hogere emissiegrenswaarde  (uitstoot van (schadelijke) stoffen) toe te staan.

Een bedrijf moet in een dergelijke aanvraag aantonen dat zij er alles aan gedaan heeft en gaat doen om deze nieuwe eis te halen. Ook wordt van het bedrijf verwacht dat indien deze eis niet te realiseren is, de uitstoot hoe dan ook minder wordt dan dat die nu is.

Tata Steel heeft in deze aanvraag een onderzoek omgeschreven naar de technische mogelijkheden en een reeks aan verplichte maatregelen getroffen. Zo is het bedrijf verplicht om alle mogelijke ‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT) toe te passen. BBT staat voor de meest doeltreffende methoden om uitstoot en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen. Uit de aanvraag blijkt dat Tata Steel al deze BBT heeft toegepast waardoor de uitstoot minder wordt, maar alsnog kan hierdoor de nieuwe eis niet gehaald worden.

Maatwerkbesluit
De OD NZKG had liever gezien dat het bedrijf ook voor de zevende oven kan voldoen aan de nieuwe eisen. Maar de OD NZKG moet, juridisch gezien, instemmen met de aanvraag van Tata Steel om voor één van de ovens een hogere emissiegrenswaarde toe te staan. De hogere uitstootwaarde wordt vastgelegd in een zogenaamd maatwerkbesluit.

Lagere uitstoot in 2025
Doordat zes van de ovens wel kunnen voldoen aan de nieuwe eisen waardoor de uitstoot omlaag gaat en bij de zevende de uitstoot vanaf januari volgend jaar per definitie lager zal uitkomen dan nu, zal dit een positief effect hebben op de natuur en luchtkwaliteit in de omgeving.

De aanvraag en het besluit inzien? Ga dan naar eData Loket (odnzkg.nl) en zoek onder zaaknummers 12462360 en 12462291.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem