Datum: 10-05-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een ontwerpbesluit genomen over de vergunning van Tata Steel’s schrootcatering. Hiermee wordt vanaf het najaar minder geluidsoverlast voor omwonenden in de nacht verwacht. Schroothandelingen, zoals het laden en lossen van schroot, worden in de nacht verboden, met uitzondering van incidentele ‘frieten’.

De OD NZKG eist met het nieuwe ontwerpbesluit dat Tata Steel geluidshinder gedurende de nacht verder reduceert. Schroothandelingen zijn niet meer toegestaan, met uitzondering van het incidenteel lossen van ‘frieten’. ‘Frieten’ zijn kleine geknipte metaaldeeltjes of kantschroot, die een ruisend geluid produceren. Dit is minder goed te horen dan het geluid van schroot op schroot (klik hieronder op de MP3’s om het verschil in geluid te beluisteren).

Geluidsfragmenten

SchrootFrieten

Geluid van schroot [MP3]

Geluid van ‘frieten’ [MP3]

Beroep tegen eerder besluit

Het eerder door de OD NZKG opgestelde besluit komt met dit ontwerpbesluit te vervallen. Hierin was een algeheel verbod op handelingen met schroot in de nacht opgenomen. Dit bleek juridisch echter niet haalbaar, het staalbedrijf blijft op dit moment namelijk binnen de geldende geluidsnormering. Het incidenteel lossen van de minder geluid veroorzakende ‘frieten’ is wel mogelijk, zo bleek. Daarnaast heeft Tata Steel extra maatregelen genomen in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld ten aanzien van het verzamelen van schroot. Dit gebeurt niet meer in de nacht, maar overdag.

De Omgevingsdienst zoekt de grens op van wat op dit moment, zowel wettelijk als technisch gezien, maximaal mogelijk is wat betreft opgelegde eisen. Deze aanscherping ziet de OD NZKG als een logische volgende stap daarin.

Procedure

De ontwerpbeschikking ligt van 10 mei 2023 tot en met 22 juni 2023 ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen opmerkingen en aanvullingen via een zienswijze indienen. In de zomer volgt het definitieve besluit.


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem