Datum: 04-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel een vergunning verleend voor het plaatsen van een windbreker (windscherm) bij de werkeenheid Grondstoffenlogistiek. Het betreft een scherm met een lengte van 950 meter en een hoogte van 18 meter ten zuiden en westen van de kolenopslagen en het kolenmengveld.

Het doel van de windbreker is om de windsnelheid boven de open opslagen te verlagen. Hiermee wordt de stofverspreiding afkomstig van de opslagen en mengvelden beperkt. Het plaatsen van de windbreker is een aanvullende maatregel op de al bestaande maatregelen om stofverwaaiing te reduceren ten aanzien van stofverspreiding, zoals een watersproeiersysteem, het aanbrengen van korstvormers en (indien nodig) het inzetten van sproeiwagens.

Uit het recent verschenen RIVM rapport blijkt dat de huidige uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel zorgt voor gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Deze zijn vooral toe te schrijven aan hinder door neergedaald stof, geur en geluid en blootstelling aan fijnstof en stikstofdioxide. Het windscherm is een maatregel om hinder en daarmee gezondheidsrisico’s door stofverspreiding te reduceren. De omgevingsdienst NZKG staat voor een duurzame, veilige gezonde leefomgeving en ziet de windbreker als een aanvullende maatregel die hieraan bij zal gaan dragen. 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem