De beoordeling en afhandeling van meldingen ongare kooks

Datum: 11-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NKZG) ontvangt regelmatig meldingen van omwonenden van Tata Steel waarbij ze aangeven dat er sprake is …

Veelgestelde vragen onderzoek Chroom-6 terrein Tata Steel

Datum: 30-11-2022

In juli 2022 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) Chroom-6 aangetroffen in het grondwater op het terrein van Tata Steel. …

RIVM wijst nu wel naar Tata Steel: ‘stoffen schadelijk voor gezondheid kinderen’

Datum: 10-10-2022

Kinderen in de IJmond krijgen onveilige hoeveelheden lood en PAK’s (schadelijke stoffen) binnen via huidcontact en hand-mondcontact met neergedaald grof …

Stem