Datum: 26-04-2023

De OD NZKG is blij met de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Nu het cameratoezicht op Tata Steel’s Kooksgasfabriek 2 voort kan duren, kan de OD NZKG de uitstoot van rauwe kooks 24/7 blijven opsporen. Bij deze uitstoot komen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu.  

“We zijn blij dat de rechter in ons zorgvuldig afgewogen oordeel meegaat. Maar, we zijn bovenal blij met het feit dat we weer een stap zetten in het beschermen van omwonenden en hun gezondheid. Uitstoot door rauwe kooks is schadelijk voor mens en milieu. Met innovaties als ons cameratoezicht is dit 24/7 in de gaten te houden,” aldus Mario Bakker, directeur Toezicht & Handhaving.   

Uitstoot rauwe kooks schadelijk 

Bij uitstoot door rauwe kooks komen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu. Het ontstaan ervan is niet toegestaan in Tata Steels fabrieken, daarom legde de OD NZKG in september een derde Last onder Dwangsom (LOD) op voor het ontstaan ervan in de Kooksgasfabrieken. Iedere keer dat uitstoot door rauwe kooks plaatsvindt, moet Tata een dwangsom van 100.000 euro betalen. De OD NZKG wil dan ook graag, omwille van de gezondheid van omwonenden, de camera blijven inzetten bij het houden van toezicht op Kooksgasfabriek 2.  

Cameratoezicht 

In dat kader startte de Omgevingsdienst in februari een pilot cameratoezicht, gericht op Kooksgasfabriek 2. Voor de start is de inzet van cameratoezicht juridisch getoetst op haalbaarheid. Daaruit kwam naar voren dat het mogelijk is om camerabeelden in te zetten bij het uitvoeren van toezicht en handhaving. Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de privacy van medewerkers en bezoekers te waarborgen. Concreet houdt dit in dat de camera zo ver (450 meter) van de Kooksgasfabriek staat dat personen niet meer te herkennen zijn, voor de zekerheid is ook een privacy-block (zie foto) toegepast. 

Tata Steel vorderde in een kort geding de onmiddellijke stopzetting van het cameratoezicht dat de OD NZKG voert op Kooksgasfabriek 2. Als reden voor het kort geding voerde het staalbedrijf de privacy van zijn medewerkers op. Tata Steel heeft tegen de uitspraak geen beroep aangetekend.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem