Datum: 17-10-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haar reactie gegeven op het rapport ‘Industrie en Omwonenden’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In het rapport stelt de OvV dat omwonenden nabij industriële complexen moeten kunnen vertrouwen op een gezonde leefomgeving. Bedrijven en overheden moeten hiervoor zorgen.

De OD NZKG onderschrijft de uitgangspunten en de conclusies in het rapport volledig en geeft in haar reactie aan hoe zij haar VTH-taken uitvoert om de gezondheid van omwonenden te beschermen. Bijvoorbeeld door de randen van wet- en regelgeving op te zoeken, scherp te vergunnen en open en proactief te communiceren over de VTH-aanpak. De OD NZKG heeft veel stappen gezet na 2020, zoals ook door de OvV erkent.

Echter is dit gezien het rapport van de OvV en het meest recente RIVM-rapport niet voldoende. De belangrijkste verbeterstappen waar de OD NZKG de komende tijd verder mee aan de slag zal gaan zijn opgenomen in deze brief. Ook omschrijft de OD NZKG waar zij knelpunten ervaart bij de uitvoering van deze taken binnen de huidige wet- en regelgeving.

Op 12 september gaf de OD NZKG al een reactie op het rapport in de vorm van een position paper. Hierin pleitten de omgevingsdiensten OD NZKG samen met DCMR Milieudienst Rijnmond en ODRN voor een wijziging van de wet- en regelgeving. Dit is nodig om de gezondheid van omwonenden beter te beschermen tegen de nadelige gevolgen door schadelijke uitstoot van industriële bedrijven als Tata Steel (IJmuiden), Chemours (Dordrecht) en APN (Nijmegen). De omgevingsdiensten vroegen hiervoor gezamenlijk aandacht op 14 september 2023 tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

Lees de brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (pdf)


Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem