Datum: 16-02-2023

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel in IJmuiden opgedragen op een aantal locaties aanvullend onderzoek te doen naar grondwatervervuiling. De OD NZKG wil weten wat de omvang is en in hoeverre verontreinigd grondwater zich verspreidt.

Vorig jaar is bij onderzoek op het noordwestterrein van Tata Steel onder andere de zeer zorgwekkende stof (ZZS) Chroom-6 aangetroffen in het grondwater. Chroom-6 is een stof die schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Omdat niet bekend was wat de omvang van de grondwaterverontreiniging is, is Tata Steel opgedragen aanvullend onderzoek te doen naar de ernst, omvang, oorzaken en verspreiding van de vervuilingen.  

Zware metalen

Inmiddels zijn de eerste resultaten van dat aanvullend grondwateronderzoek opgeleverd. Daarbij zijn naast Chroom-6 ook de zware metalen Vanadium en Molybdeen (beide chroom-achtige stoffen) aangetroffen. Deze stoffen kunnen vrijkomen bij het koelen en bewerken van staalslakken. Dat gebeurde in het verleden op het noordwestterrein van Tata Steel en Pelt & Hooijkaas zonder bodembeschermende voorzieningen.

Verspreiding

Verder blijkt er op een aantal locaties op de grens van het Tata-terrein concentraties vanadium voor te komen in het grondwater (-5 meter). De andere stoffen (Chroom-6 en Molybdeen) zijn buiten het terrein niet aangetroffen. Het vervolgonderzoek moet duidelijk maken wat de omvang is en of de verontreiniging zich verplaatst richting het oppervlaktewater. Duidelijk is dat er voor het waterwingebied bij Wijk aan Zee geen gevaar bestaat omdat het grondwater van het drinkwatergebied afstroomt.   

Geen risico’s voor de omgeving

De Omgevingsdienst NZKG werkt in dit onderzoek nauw samen met deskundigen van de Omgevingsdienst IJmond, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de GGD Kennemerland.

Volgens de GGD Kennemerland is er geen risico voor de volksgezondheid omdat mensen niet in aanraking kunnen komen met het grondwater.

Veelgestelde vragen

Over dit onderzoek ontvangt de OD NZKG veel vragen. Op onze pagina met Veelgestelde vragen geven we graag de antwoorden.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je regelmatig op de hoogte worden gebracht van nieuws over Toezicht op Tata Steel? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Stem